fotografije

Enterijer ulaznog hola HeadOffice-a SuperVera

By 23/11/2019 No Comments

"Stvaramo Doživljaje za Pamćenje"

DOMINANTE je savremena Arhitektonska, Dizajn & RealEstate Kompanija
® Made in Belgrade

autor : Luka Mladenović, M.Arh, Anja Mladenović, M.Arh
Projekat : SuperVero HeadOffice
godina : 2019.

Više o nama

"Stvaramo Doživljaje za Pamćenje"
© 2019 DOMINANTE