impressence traga za impresijama sadašnjeg trenutka.
impressence je kolekcija izuzetnih stvari, ljudi i tema.
Šta je danas impressence

Mesto
Prostor
Oblik
Predmet