Tema projekta je problematiziranje i propitkivanje utjecaja industrije na ljude i njihov način života , odnosno propitkivanje o vrijednostima koje trebaju biti očuvane i materijalizirane. Specifičnost odabrane teme – kamenarstva, za konceptualizaciju, je upravo u njenoj važnoj ulozi koju je odigrala u povijesnom razvoju Selaca, kao što je i danas uvelike zaslužna za egzistenciju mještana. Koncept diplomskog rada koncentriran je na ispreplitanju elemenata bračke kulture uključujući lokalne materijale, obrtničke vještine, dijalekt, običaje i karakter lokalnog stanovništva.

Debuleca označava glad odnosno neishranjenost. Ovaj izraz može se višestruko tumačiti, kao doslovna glad za hranom ili kao glad za napretkom u društvenom, kulturnom i gospodarskom smislu.

U drvene elemente Debulece laserom su ugravirani dijelovi batuda odnosno lokalnih uzrečica koje su nastale u raznim duhovitim situacijama te se i dalje prenose usmenom predajom. Vrijednost batuda nije samo u njihovoj duhovitosti već i u skrivenim poukama koje se mogu prenositi u različite kontekste i životne situacije. U Hrvatskoj manja naselja sve više propadaju, odlazak mladih prema gradovima se nastavlja, a sve manji broj ljudi u lokalnoj zajednici nužno vodi ka letargiji i, posljedično tome, manjku osviještenosti o važnosti identiteta i vrijednosti nužnih za održavanje kvalitetnijeg društvenog okoliša. Kreiranjem proizvoda može se stvoriti potencijal za djelovanje cjelokupne zajednice, a da pritom svi imaju korist. To bi moglo potaknuti i umrežavanje lokalnih obrtnika međusobno kao i s mladim ljudima, a koji bi takvom suradnjom mogli obostrano profitirati. Razvoj koncepta usmjeren je na korištenje dizajna kao alata za interpretaciju autohtone kulture, a u svrhu očuvanja identiteta kao polazišne točke za unapređenje društveno kulturnih prilika. Debuleca označava glad odnosno neishranjenost. Ovaj izraz može se višestruko tumačiti, kao doslovna glad za hranom ili kao glad za napretkom u društvenom, kulturnom i gospodarskom smislu. 

IMPRESSENCE ( #101 ) © naziv rada : Debuleca, autor : Ozana Ursić ; mentori: Zlatko Kapetanović / Ivana Fabrio; izrada prototipa: Ivica Ursić; fotografija: Katarina Perić ; IMPRESSENCE ( #101 ) ; 11.10.2016. 15:28 Beograd; nominovana od strane #78 Aree sto