Vidljiv je inovativan pristup materijalima, njihovoj upotrebi i primeni. Doselednost u izrazu, formi, materijalu, konceptu i načinu prezentovanja, nošenju i korišćenju predmeta koji nisu predviđeni za tu vrstu namene. Prepoznatljivost i jednostavnos forme i dizajna – LOM design. Iz stalne želje i potrebe za pomeranjem granica, istraživanjem formi i različitih primena materijala, nastao je LOM projekat, porodična priča i dizajn ručno rađenog nakita od gume.

Iz stalne želje i potrebe za pomeranjem granica, istraživanjem formi i različitih primena materijala, nastao je LOM.

Ovaj vrlo specifičan i prepoznatljiv nakit industrijskog i sirovog izgleda, ručno je izrađen od gume, recikliranih i sekundarnih sirovina (gumenih creva i gajtana, elemenata koji mnoge podsećaju na kablove, delove automobila, gurtne za vezivanje bicikala, dihtunge za prozore….). Guma je primarni i osnovni materijal uz dodatak metalnih delova, šrafova, matica, karika, opruga, federa, plastičnih cevi i brojnih drugih detalja i materijala koji se mogu naći u „uradi sam” radnjama i koji imaju primenu u građevinskoj industriji.

Ideja iza stvaranja ovakve vrste nakita bila je da se izbegne koncept uobičajene i očekivane forme i materijala, sa ciljem da se pomere granice upotrebe ovakve vrste materijala i njegove primene, čime se iskače iz klišea, svakodnevnog i već viđenog. Inspiracija se pronalazi i crpi u arhitekturi, na gradilištu, u zanatskim i majstorskim radionicama, na ulicama, otpadima, napustenim industrijskim objektima… Ideja je bila da se eksperimentiše sa naizgled „nenosivim” materijalima i predmetima, primenljivim za specificnu vrstu namene, pretvorenim u jedinstvene dekorativne, modne predmete i detalje koji se mogu nositi i iznositi na različite načine.

LOM tim je želeo da osmisli jednostavnu, ali u isto vreme inovativnu formu, i time kreira nakit za jednostavne, hrabre, slobodne, sigurne, odlučne i smele osobe, nakit koji je autentičan i koji može da se razvija, sa čijom formom i onaj koji ga nosi može da nastavi da se igra. Cilj je bio oslobađanje duha i kreativnosti korisnika, pokretanje misli o viđenju stvari i predmeta „out of the box”. Primena LOM dizajna je raznolika, i zato se ne zaustavlja na nakitu i onome što ste videli do sada – LOM nastavlja da LOMi dalje na različitim poljima.

IMPRESSENCE ( #181 ) © naziv rada : LOM design – nakit od gume, autor : Milana Mitrović ; IMPRESSENCE ( #181 ) ; 04.01.2018. 18:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence