Muzika Gorana Bregovića bila je polazna osnova za ovaj multimedijalni scenski spektakl. Sledeći njegov razigrani i eklektični stil, gde se prepliću ciganski melos sa rumunskim, albanskim, bugarskim folklorom, balinežanski kečak plesovi… ukrstila sam grčku i balkansku mitologiju sa fantastikom, elementima biljnog i životinjskog sveta.

Ukrstila sam grčku i balkansku mitologiju sa fantastikom, elementima biljnog i životinjskog sveta.

Za svaku numeru snimljen je video film na različitim lokacijama u okolini Soluna koji je ilustrovao scene iz balkanske prošlosti na jedan pomeren, nadrealan način. Čudna mitološka bića, kentauri, ljudi sa glavama ptica, socijalistički radnici sa crvenim krilima, mitski graditelji koji spajaju različita vremena, voz kao simbol kretanja i putovanja ne samo kroz prostor već i kroz vreme, svadbe i sahrane sa anđelima i letećim nevestama…

Pored bogatih eklektičnih kostima, bitan deo kostimografije je bio i „body painting”, tako su neke scene iz savremene socijalističke istorije dobile svoj mitski oreol. U izradi kostima koristila sam prirodne materijale, korseti i velike kape sa cvećem uradjeni su od slame, pantalone i suknje od vunene jambolije, maske ptica i krila od pravog perja. U živom delu programa na sceni su se multiplicirale neveste sa mladoženjama, andjeli i derviši. U krugu od peska, svojim oniričnim plesom koji polako prelazi u trans završavaju ovaj neobični etno nadrealni spektakl.

IMPRESSENCE ( #180 ) © naziv rada : Tišine Balkana, Završna ceremonija zatvaranja manifestacije Solun Kulturna prestonica Evrope, autor : Angelina Atlagić ; muzika : Goran Bregović ; režija videa : Boris Miljković ; režija scenskog dešavanja : Tomaž Pandur ; IMPRESSENCE ( #180 ) ; 25.12.2017. 18:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence