„Nakon duge vožnje autobusom, sišli smo na stanici u blizini romskog naselja. Sa jedne strane ulice je grad, a sa druge livada. Kroz livadu vodi nekoliko staza, blatnjavih jer je skoro padala kiša, do prvih baraka koje se jedva vide sa magistrale. Bio je pravi uspeh stići do cilja. Još uvek je bio dan kad smo stigli, ali je uskoro počelo da se smrkava. Razgovor sa ljudima koji tu žive je potrajao. Sećam se hladnoće koja se uvlači u kosti, a pored mene trče bosa deca kao da je leto. Sa jedne strane se odvija svakodnevni život okrenut leđima onom sakrivenom u naizgled pustoj livadi.“

Glavni povod za pokretanje ove saradnje bila je potreba da se pomogne stanovništvu ugroženom u majskim poplavama 2014. godine.

„U romskom naselju kuće se prave od svega : kartona, furnira, drveta, starih vrata i prozora, tepiha… Na konstrukciju se dodaje sloj po sloj, kuća se utopljava, preko ploče od iverice stavlja se odbačeni itison, koji se natopi posle svake kiše i ugiba noseće grede. Slojevi se prikucavaju i vezuju, preko njih se stavljaju gume i teži predmeti, da kuća „ne odleti“. Usled takvog ušuškavanja, prostor postaje mračan i nebezbedan, pa stanovnici naselja više vremena provode van svojih kuća nego u njima. Moja želja da sa kolegama učestvujem u kreiranju kvalitetnijeg prostora za život bila je još jača nakon upoznavanja sa zatečenim stanjem“.

Ova publikacija prikazuje proces saradnje grupe (tadašnjih) studenata arhitekture i fondacije Rekonstrukcija Ženski fond, ostvarene u svrhu pomoći stanovnicima romskog naselja. Glavni povod za pokretanje ove saradnje bila je potreba da se pomogne stanovništvu ugroženom u majskim poplavama 2014. godine. Problemi socijalno i ekonomski ugroženih grupa posmatrani su sa aspekta arhitektonske struke čime je formiran interdisciplinarni pristup u njihovom rešavanju. Saradnja i realizacija ostvarene su u periodu od septembra 2014. – septembra 2015. godine.

U publikaciji su prikazani : početak saradnje, povod, izazovi i rezultati višemesečnog rada. Detaljan prikaz istraživanja i procesa rada omogućiće čitaocu i čitateljki da razume osnovne principe kojima smo se vodili. To su brza i jednostavna montaža i demontaža kuća, ali i upotreba lakih i jeftinih materijala. Publikacija sadrži i uputstvo za izradu kuće radi dalje primene projekta. Ideja ove publikacije je da se svakom čitaocu i čitateljki prenese znanje stečeno ovim iskustvom i omogući mu/joj da lako i sa razumevanjem sagradi svoj montažni objekat za privremeno stanovanje ili druge potrebe .

„Projekat pomoći romskom naselju koji smo zajedničkim snagama sproveli u saradnji sa Rekonstrukcijom ženski fond uspostavlja jedan drugačiji, humaniji odnos prema onima kojima je pomoć potrebna. Iako po obimu mali projekat, on za nas predstavlja veliku motivaciju, dobar početak za promenu gledišta i pokretanje razmišljanja o unapređenju uslova života u ovakvim naseljima“.

IMPRESSENCE ( #176 ) © naziv rada : Model privremenog stanovanja - od koncepta do realizacije na primeru romskog naselja, autor : Ana Dušmanović, Jelena Kojić, Jelena Stanković, Maja Kopta, Stefan Milićević, Mihailo Sladoje, Tijana Savić, Nikola Arsić ; ( Tim8 ) ; IMPRESSENCE ( #176 ) ; 21.11.2017. 18:00 Beograd; nominovana od strane #108 Izmeštanje , autor nominuje impresiju #186 Mercis atelje - žica kao me(n)talna fotografija sećanja