Ovaj predmet je nastao kao rezultat istraživanja forme u materijalizaciji čelika. Kreativni izazov je bio upravo u težnji da se materijalizacija čeličnog lima – jednog od teških metala, isijecanjem, presavijanjem i spajanjem prevede u elegantnu i laku skulpturalnu formu.

U likovnom smislu, skulpuralni, putujući, metalni dio ispunjava pitanje trodimenzionalnosti objekta.

Lakoću i eleganciju postolja dopunjava izrazito tanka gornja ploča stola, u obliku čistog kruga, u boji i strukturi orahovog drveta. Prateći odlike teorije forme i kvalitativnih svojstava materijala dobijen je izrazito skulpturalan upotrebni predmet, što potencira njegovu estetsku autentičnost. Skoro troosovinskom formom navodim publiku na pitanje statike samog objekta. Međutim, uprkos laganoj strukturi metalne konstrukcije, stabilnost stola ostaje prisutna. Polazište ovog dizajna je stvaranje utiska lebdenja stola. U likovnom smislu, skulpuralni, putujući, metalni dio ispunjava pitanje trodimenzionalnosti objekta. Ovaj objekat nije zarobljen u viziji frontalnog izgleda. Asimetričnost Forme 01, čini ovaj komad nameštaja dinamičnim i lako se pamti kao jedinstveni novonastali oblik. Kada je u pitanju sama materijalizacija korisne površine, moje polazište ideje je bila upotreba prirodnih materijala, stoga ploča moze biti isključivo od različitih vrsta drveta ili kamena.

IMPRESSENCE ( #183 ) © naziv rada : Coffee table Forma 01, autor : Iva Đurović ; IMPRESSENCE ( #183 ) ; 31.01.2018. 12:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence