Vreme vladavine materije se polako ali sigurno približava svome kraju. Prostor – vreme dimenzija ne zadovoljava istraživačke potrebe beskonačne (pod)svesti. Ponovo smo otkrili druge dimenzije, ovog puta sa naukom na čelu koja potvrđuje reči drevnih šamana i brojnih filozofa.

Način na koji posmatramo realnost, ideja o onome što nas okružuje, energija koju odašiljemo - faktori su koju istu tu realnost i kreiraju.

Kvantna mehanika i prateće teorije razbijaju mit o materiji i pred nama stavljaju veličanstvenu istinu, od koje mnogima klecaju kolena. Materija bez nas samih – ne postoji. Način na koji posmatramo realnost, ideja o onome što nas okružuje, energija koju odašiljemo – faktori su koju istu tu realnost i kreiraju. A realnost, kako znamo, nije sjajna. Zato, sa sebe treba zbaciti poslednje ostatke materijalnih okova, vratiti se primalnim elementima svesti i prodreti kroz veo koji skriva nesaglediva prostranstva u nama a samim tim i izvan nas. Tamo ćemo naći čiste odnose praelemenata – prvobitne oblike svesti i intuitivne pejzaže ogoljene od svakog znanja. Tu, na samom temelju, imamo šansu za izgradnju novog i boljeg sistema vrednosti.

IMPRESSENCE ( #178 ) © naziv rada : Dimensional cuts - 1.1, autor : Nikola Mihajlović Kori ; IMPRESSENCE ( #178 ) ; 06.12.2017. 18:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence