Žica kao me(n)talna fotografija sećanja. Nakit sa porukom prisutan je i atraktivan već duže vreme, tako da naša tema nije koncept na prvom mestu već sama tehnika izrade koja dodatno naglašava i daje jaču emociju bilo da je ispisana reč Love ili Fuck. Žica kao materijal za mene je uvek bila veliki izazov jer daje toliko mogućnosti zbog svoje snage i elastičnosti, a često je vrlo teško ukrotiva. Odličan je materijal za istraživanje forme, a u isto vreme ne prihvata greške.

Kolutovi žice, klješta različitih oblika i vešte ruke, uz to puno ljubavi i strasti je sve sto je potrebno.

Ovakva vrsta rada sa žicom spada u stare umetničke zanate, ta veština se ranije učiila u školama za dizajn nakita i pala je u zaborav poslednjih godina. Kako ne dolazimo iz sveta dizajna nakita bilo je neophodno da samostalno prođemo kroz ceo proces rada sa žicom. Steći veštinu, upoznati mogućnosti materijala i suočiti se sa njegovim granicama. Istraživali smo formu slova, kako da ih ispisujemo a da što snažnije istaknemo njihovu eleganicju i lepotu. Potom smo se bavili njihovim međusobnim spajanjem i prevazilazili te kritične tačke između slova koja su teško spojiva, da svakako smo učili iznova da pišemo sa žicom.

Sve je u malim pokretima, uglu, načinu držanja klješta, to je disciplina koja zahteva strpljenje i koncentraciju. Kolutovi žice, klješta različitih oblika i vešte ruke, uz to puno ljubavi i strasti je sve sto je potrebno da se napravi jedan unikatan komad nakita, koji dalje nastavlja da prica svoju pricu. Nakit je diskretan i umeren, ali ujedno šalje direktnu i snažnu poruku. Sama slova imaju već toliko izražen vizelni identitet da govore priču za sebe. U jasnoj poruci, tajnom znaku, inicijalima, napravljenim od srebra ili pozlate, nakit sa porukom će uvek biti zabavan i emotivan poklon …sve zavisi od koga je i šta govori!

IMPRESSENCE ( #186 ) © naziv rada : Mercis atelje - žica kao me(n)talna fotografija sećanja, autor : Sonja Radlovački ; fotografija : Sonja Radlovački, Kristina Koković ; IMPRESSENCE ( #186 ) ; 12.03.2018. 18:15 Beograd; nominovana od strane #176 Model privremenog stanovanja - od koncepta do realizacije na primeru romskog naselja