Projekt Fold chair je počeo na Studiju dizajna pod mentorstvom Mladena Orešića i Andree Hercog u zimskom semestru prve diplomske godine i rad na njemu još traje. Inspiraciju sam pronašao u eksperimentima Charlesa i Ray Eames sa savijanjem šperploče korištenjem kalupa. Ti eksperimenti su rezultirali predivnim stolicama koje se i dan danas proizvode. No problem sa procesom savijanja šperploče je to što dugo traje i zahtjeva posebno oblikovane kalupe i preše, osim toga, zbog velikog volumena koji ljuska zauzima otežava se prijevoz, što ujedno podiže cijenu proizvodnje i transporta.

Ploča se radijalno savija u puni krug i spaja lastinim repom, samim time se napinje vanjska ljuska što stolici daje strukturalni integritet dok se noge prodorom fiksiraju jedna za drugu i za sjedalo.

U svom istraživanju sam pronašao takozvani „kerfing”, metodu savijanja različitih materijala uz pomoć uskih zareza okomitih na smjer savijanja, te sam dobio ideju da bi se primjenom metode kerfinga mogla oblikovati stolica od šperploče koja bi se mogla transportirati u flat-pack obliku i sastaviti na lokaciji, koja bi istovremeno posjedovala estetiku i ergonomiju stolice od klasične kalupom savijene šperploče. Oblik stolice proizlazi iz kombiniranja principa ergonomije i nacrtne geometrije, naime, sjedalo se po rezovima napreže u konusni oblik koji odgovara konturama tijela. Ploča se radijalno savija u puni krug i spaja lastinim repom, samim time se napinje vanjska ljuska što stolici daje strukturalni integritet dok se noge prodorom fiksiraju jedna za drugu i za sjedalo. Ključno je bilo točno izračunati kuteve savijanja tako da se rubovi rezova spoje tvoreći tako neprekinutu unutarnju plohu. (Hvala Sudeta!) Za finalni model sam odlučio koristiti lakiranu šperpoču da refleksijom svjetlosti naglasim kuteve savijanja, iz toga proizlazi specifična estetika stolice. Proces proizvodnje je veoma jednostavan, brz i ekonomičan; za vodootopornu šperploču se lijepi tenda, te se oblik izrezuje iz ploče na standardnom tro-osnom CNC stroju. Rezanje traje petnaestak minuta i dobija se gotov proizvod koji se može sastaviti i rastaviti u pola minute.

IMPRESSENCE ( #113 ) © naziv rada : Fold chair, autor : Andrej Đukić ; IMPRESSENCE ( #113 ) ; 07.11.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #78 Aree sto , autor nominuje impresiju #121 Stil pedesetih na vrhu Zagreba