Fotografija koju sam nazvao [ buđenje grada ] nastala je na X spratu B kule Studentskog doma „Karaburma“ u Beogradu, gde sam proveo svoje studentske dane kao stanar pomenutog doma. Pa je tako ova fotografija snimiljena mog poslednjeg jutra u ovom domu (01. decembra 2016. godine), i to sa zajedničke terase, gledajući prema gradu koji je bio skriven u magli, znajući da je tamo negde ušće Save u Dunav, Kalemegdanska tvrđava i dalje, tamo preko vode koja teče i uliva se jedna u drugu, ostao Zemun i Gardoš. Fotografija predstavlja za mene veoma intiman trenutak impresije novog početka, pa tako i nije toliko slučajno da je nastala baš u trenutku kada se završavaju moji studentski dani u pomenutom studentskom domu – trenutak kraja i početak jedne nove životne epohe. Zato je ova fotografija za mene ujedno i slika kraja jednog perioda života, a opet i mnogo više – slika početka i utopijskog saglasja, želje i harmonije koju doživljavam samo leteći u snu u trenutku kada se bdi nad arhitekturom.

Fotografija predstavlja za mene veoma intiman trenutak impresije novog početka, pa tako i nije toliko slučajno da je nastala baš u trenutku kada se završavaju moji studentski dani u pomenutom studentskom domu.

Kod ove fotografije esencijalno mi je bilo zabeležiti trenutak nestajanja grada u vodi, odnosno u ovom slučaju pari – magli, vidi se tako samo par objekata i to onih najviših koji se izdvajaju kao vizuelni reperi grada, a koji su pretekli iznad magle – oblaka, odnosno vode, gde tako boju toj vodi daje grad koji je ostao ispod nje. Zaledivši u vremenu trenutak kada voda osvaja grad – kada se grad budi u vodi i to tokom ranog jutra, donoseći tako novi početak (dana ili za mene čak novu životnu epohu), beleživši time trenutak kada se voda i grad stapaju i poništavaju, otkrivajući novi dan oni počinju da traju, oblikujući impresiju sadašnjeg trenutka, koja je uslovljena neodređenim postupanjem i kretanjem vode u prirodi, pa samim tim i u gradu. Set fotografija kojoj između ostalog pripada i ova fotografije predstavlja jedan od delova istraživačkog procesa (koji je i dalje u toku), a koji traga za doživljajima i beleženjem boje vode u gradu pružajući tako kretaivne umetničke vizije veze arhitekure i vode.

Posmatrajući vodu u svoja tri agregatna stanja (tečno, čvrsto i gasovito), a u sklopu opet većeg istraživanja Vode u arhitekturi, koje se nastavlja na istraživanje započeto mojim diplomskim radom (master završnim radom Voda – trajanje i oblikovanje, sa svojom Kućom Vode u Donjem gradu Beogradske tvrđave), posmatrajući vodu kao smisao trajanja i alata u arhitektonskom i urbanističkom oblikvanju prostora. Zanimljivo je da je iznenađujući koloristički i tehnički kvalitet ove fotografije stvar pukog slučaja jer sam pri snimanju koristo svoj Samsung (Galaxy Grand prime) mobilni telefon koji nema kameru naročitih performansi. Fotografije koje su nastale pomenutog jutra predstavljaju vizuelno – intuitivni doživljaji vezan za vodu i njene boje, omogućivši mi da posle digitalne intervencije, koristeći se miksom medija, kadriranjem i inverzijom boja, dođem do željene boje vode u gradu, našavši se iznad vode, iznad grada, nad arhitekturom, negde u prostoru „među javom i med snom” uz osećaj sličan letenju.

IMPRESSENCE ( #157 ) © naziv rada : Buđenje grada, autor : Miloš Stojković ; IMPRESSENCE ( #157 ) ; 08.03.2017. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence