Porodična kuća na Dunavu – Kamenjar, izgrađena je na samoj obali Dunava. Pozicija parcele je uticala na celokupan projekat na više načina; pružila je jedinstven pogled i uslovila sistem gradnje. Područje na kome se nalazi kuća je plavno. Svakih 2-3 godine Dunav plavi celo područje i dostiže visinu od maksimalno 2m od kote terena. Zbog toga je kuća dizajnirana da brzo primi vodu i da je brzo otpusti. To se dešava putem sistema otvora koji, kod podizanja nivoa Dunava, brzo pušta vodu na prvi nivo kuće i takođe kod povlačenja reke brzo ispušta vodu iz prizemlja kuće.

Dunav plavi celo područje i dostiže visinu od maksimalno 2m od kote terena. Zbog toga je kuća dizajnirana da brzo primi vodu i da je brzo otpusti putem sistema otvora.

Pošto reka svakako plavi celo područje imali smo ideju da prvi nivo kuće što lakše i brže odvodi vodu kada ona počne da se povlači. Sistem otvora omogućava brzo i lako pranje vodenim šmrkom. Ovaj prostor je u celosti izveden u vodonepropusnom betonu, tako da ne dozvoljava kapilarno penjanje vode. Sadržaji kuće su raspoređeni u tri nivoa. Na prvom nivou kuće nalazi se garaža, prostor za fitnes i ostave. Drugi nivo kuće (dnevna soba, kuhinja i trpezarija) je podignut na kotu daleko iznad najvišeg vodostaja, tako da je siguran. Na trećem nivou se nalazi samo spavaća soba (master bedroom) zajedno sa kompletno otvorenim kupatilom i krovnom terasom. Bučni deo kuće (dnevna soba, kuhinja, trpezarija) orijentisan je prema Dunavu gde su smešteni ogromni portali i jedino je staklo fizička pregrada između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora. Bazen je dimenzionisan tako da obuhvata dve strane dnevne sobe i kad se otvore portali iz sofe direktno možete ući u bazen. Raspored drvenih letvica u trpezariji na velikom zidu nije slučajno takav. Letve su poslagane po grafičkom prikazu Morzeove azbuke tako da formiraju par reči koje vam nažalost ne mogu otkriti. Dakle kada bi uzeli štap i prošetali se, kao kad se deca šetaju pored tarabe po kojoj vuku štap, onaj ko razaznaje Morzeovu azbuku mogao bi vam reći šta je napisano.

IMPRESSENCE ( #100 ) © naziv rada : Porodična kuća na Dunavu – Kamenjar, autor : Nikola Martinović ; saradnici: Robert Hitenberger, Jelena Plačkov, fotografija: Relja Ivanić ; IMPRESSENCE ( #100 ) ; 29.09.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence