Rad Is this real life nastao je iz potrebe za provociranjem situacije u kojoj je jedan umetnički objekat izložen u muzejskom okruženju (u ovom slučaju izložbenom prostoru Narodnog muzeja u Beogradu) uskraćen da izazove vizuelni doživljaj kod posmatrača. Metalna konstrukcija koja nosi natpis Is this real life postavljena je u okolnostima koje joj ne dozvoljavaju da bude viđena ili percipirana u uobičajenim izložbenim uslovima, tako otvarajući pitanje o značenju i statusu umetničkog rada u situaciji kada njegova materijalna egzistencija u prostoru ne može biti potvrđena od strane posmatrača.

Sa namerom rad smeštam u prostor nefunkcionalnog Narodnog muzeja, uz kapitalna dela iz istorije nacionalne umetnosti koja su, isto tako, već više od deset godina u stanju nevidljivosti.

Da li je umetnost samodovoljna kategorija čije postojanje legitimiše čin autorovog stvaranja ili je njen identitet uslovljen izlaganjem i iznošenjem u prostor dostupan javnosti dilema je koja me često okupira u neizvesnim uslovima funkcionisanja lokalne umetničke sredine koji posredno utiču na, ali i ograničavaju moje bavljenje umetnošću. Is this real life, ne samo zbog direktne tekstualne poruke, već i monumentalnim dimenzijama, pretenduje da ostvari komunikaciju sa sredinom i pred publikom kojoj se izlaže. Sa namerom mu imputirajući mogućnost da direktno prodre u prostor posmatrača i ostvari svoj kulturološki i društveno pretpostavljeni status, ovaj rad smeštam u prostor nefunkcionalnog Narodnog muzeja, uz kapitalna dela iz istorije nacionalne umetnosti koja su, isto tako, već više od deset godina u stanju nevidljivosti. Auto-dematerijalizovan umetnički čin lišavam i sopstvene, autorske kontrole pozivom petoro fotografa (Aleksandrija Ajduković, Goran Micevski, Mihailo Vasiljević, Ivan Zupanc, Nemanja Knežević) da ga dokumentuju na način koji samostalno određuju, tako relativizujući i potrebu za interpretacijom umetničkog rada, koja neminovno prati svako njegovo javljanje u vizuelnom polju posmatrača. Fotografski dokumenti postaju jedini trag o postojanju rada koji je nakon fotografisanja trajno uklonjen.

IMPRESSENCE ( #144 ) © naziv rada : Is this real life, autor : Saša Tkačenko ; IMPRESSENCE ( #144 ) ; 04.01.2017. 16:00 Beograd; nominovana od strane #74 Putopis Portugal