POPUP je nastao u suradnji sa stolarom Tonkom Štambukom kao potencijalno tržišno konkurentan proizvod koji potiče razvoj obrtništva kroz nove vrijednosti. Krovna tema projekta bila je dizajn u realnom okruženju, što je u kontekstu hrvatske proizvodnje značilo poticanje razvoja obrtništva kroz nove vrijednosti.

Serija vješala POPUP nastala je kao rezultat istraživanja različitih mogućnosti oplemenjivanja ljudskih potreba za vrijeme boravka na plovilu.

Cilj je bio osmisliti proizvod tržišno konkurentan te prilagođen tehnološkim mogućnostima odabranog obrta. Poseban fokus bio je na proizvod koji svojim karakterom ispunjava afnitete obrtnika za plasman na tržište te smo se tako odlučili za brodsku opremu. Serija vješala POPUP nastala je kao rezultat istraživanja različitih mogućnosti oplemenjivanja ljudskih potreba za vrijeme boravka na plovilu. Analizom željenih karakteristika nastao je sustav proizvoda- vješalo za odjeću, folder i set polica koji su konstrukcijski prilagođeni vješanju na brodska vrata i prihvatnike, a sklopivi su te ih je moguće jednostavno spremiti. Konstrukcija se sastoji od drvenih profila koji pomakom rotacije omogućavaju dva položaja proizvoda –aktivno i pasivno. Inox kukice su izrađene na način da odgovaraju vješanju na vrata i prihvatnike te su obložene kožom s unutrašnje strane kako ne bi došlo do oštećivanja kontaktnih površina. Proizvodi su jednostavni, sigurni te prilagođeni estetici brodova i jedrilica.

IMPRESSENCE ( #124 ) © naziv rada : POPUP – popuna u provi, autor : Ozana Ursić ; mentori: Mladen Orešić, Vedran Kasap; izrada prototipa : Tonko Štambuk; fotografija : Tessa Bachrach Krištofić ; IMPRESSENCE ( #124 ) ; 25.11.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence