Stalnu inspiraciju pronalazim u neraskidivoj konekciji koju ostvaruju brodovi i voda. Opservacija oštećenih brodskih konstrukcija nastalih usled dejstva fizičkih i hemijskih procesa, prerasta u moj specifičan likovni izraz. Olupine nagrižene korozijom i truljenjem, pronalazim na obali mora, ili na beogradskoj obali Save, gde napuštene i nasukane skelete remorkera, teretnjaka vidim kao inspiraciju.

Opservacija oštećenih brodskih konstrukcija nastalih usled dejstva fizičkih i hemijskih procesa, prerasta u moj specifičan likovni izraz.

U kompoziciji izvedenim u keramici, kombinujem različite galzure, teksture i efekte, i samim tim eksperimentišem u tehničkim dometima sa ciljem da dobijem grubu i trošnu spoljašnjost brodova. Inspiriše me multimedijalno izražavanje i kombinacija vajarskog pristupa i keramike. Igram se sa sitnim predmetima nađenim na stovarištima, ulicama, radionicama i apliciram ih na keramičku osnovu, stvarajući vitalnu i celovitu kompoziciju. Sitni komadi doprinose da moje skulpture naslede priču i sudbinu nekog broda čiji je plovidbeni vek odavno završen. Stilizacijom i transponovanjem pojedinih elemenata broda dolazim do novih apstraktnih skulptura. Brodovi su obično percipirani kao snažni, monumentalani, muški objekati. Svojim radom želim da ih prikažem na snažan, ali i drugačiji način – iz mog, ženskog ugla. Kroz dalji rad želim da nastavim istraživanje i na tehničkom i idejnom planu kroz povezivanje sa drugim i novim medijima. Kolekcija ovih skulptura brodova se naziva Cargo, kao i samostalna izložba održana prošle godine.

IMPRESSENCE ( #92 ) © naziv rada : Cargo, autor : Marija Seman ; fotografija: hiishii photo (cover), Miloš Todorović (icon) ; IMPRESSENCE ( #92 ) ; 15.09.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #61 Blok lampa i Zglobna lampa , autor nominuje impresiju #125 Tu negde