Tragajući za čarobnim skrivenim mestom, autorka Tamara Branković u svojim radovima, iz ciklusa Tu negde, pažljivo kreira autentičnu vizuelnu sintaksu jednog grada. Osluškujući vetar i pulsacije, posmatrajući ulice, fasade, krovove, ona stvara živopisan i personalan urbani pejzaž. Silueta grada postaje osnovno polje istraživanja i eksperimentisanja, tematski okvir u kome se autorkino stečeno scenografsko iskustvo, vešto preusmerava u likovno oblikovanje arhitektonskih elemenata. Nadovezujući se na ranije osmišljen koncept, umetnica ostaje dosledna temi i sadržaju, permanentno ih idejno i tehnički nadograđujući u novim radovima.

Osluškujući vetar i pulsacije, posmatrajući ulice, fasade, krovove, stvara živopisan i personalan urbani pejzaž. Silueta grada postaje osnovno polje istraživanja i eksperimentisanja.

Preklapanjem planova, tonova i boja Brankovićeva artikuliše prostor i stvara veoma razigran i melodičan mizanscen. Kako i sama autorka napominje: “Biram pejzaž, gde planovi međusobno razgovaraju.“ Kompoziciju rada gradi slobodno i hrabro, bez unapred utvrđene sheme. Njen dobar osećaj za prostornost, omogućuje igranje sa perspektivom, sa plošnim formama, diferentnim teksturama, ali i sa dominantnom upotrebom linije. Monohromna bela pozadina papira postaje integralni deo crteža i njen značajni likovni element. U ovim fragmentiranim predstavama opažaju se kubične forme i polihromija, uz prisustvo detalja  i prepoznatljivih simbola grada. Prikazani kadrovi kao da streme ka napuštanju limitiranog okvira rada. Aktivno razmišljanje i težnja ka apstrakciji vidljiva je u bojenim površinama  i pojedinim formalnim sklopovima. Njeno intuitivno odabiranje snažnog kolorita i gestualno kombinovanje tehnika, akvarela, tuša i olovke, uspostavlja analogiju eklektičnog pristupa delu sa eklektičnim duhom grada. Prateći svoj subjektivni osećaj i ritam, autorka neprestano modifikuje ovaj vitalni, asocijativni urbani mozaik. Prodirući u samu suštinu, u ovom svojevrsnom likovnom brevijaru umetnica Tamara Branković veoma čulno beleži svoj intimni dodir sa gradom.

IMPRESSENCE ( #125 ) © naziv rada : Tu negde, autor : Tamara Branković ; tekst: Jelena Gagić ; IMPRESSENCE ( #125 ) ; 28.11.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #92 Cargo