Figura žene koja se odmara na osunčanoj plaži je uobičajen prizor tokom letnjih meseci na Mediteranu. Idilična scena savremene svakodnevice bila je polazna tačka u građenju ovde prikazane slike. Razbijanjem realističnih formi stvoren je haotičan ali uzbudljiv splet novih, neočekivanih predstava i simbola, koji nas navode da o Mediteranu ne razmišljamo samo kao poželjnoj turističkoj destinaciji, već i prostoru međusobno suprotstavljenih kultura i društvenih ideologija. Novonastale forme nisu prepoznatljive na prvi pogled. Njihove konture definišu, naizgled apstraktni elementi kompozicije, tako da ih posmatrač postaje svestan tek nakon pažljivog posmatranja.

Razbijanjem realističnih formi stvoren je haotičan ali uzbudljiv splet novih, neočekivanih predstava i simbola, koji nas navode da o Mediteranu ne razmišljamo samo kao poželjnoj turistickoj destinaciji, već i prostoru međusobno suprotstavljenih kultura i društvenih ideologija.

Mediteran, područje nastanka nekih od najstarijih civilizacija, danas je prostor na kojem se prepliću brojne suprotnosti. Najupečatljivija je, možda, ona između njegovih severnih i južnih obala. Način života stanovnika i posetilaca severnih upadljivo je različit u odnosu na onaj na južnim. Razlike su brojne: na severu vladaju hedonizam, sloboda i bogatstvo, a na jugu siromaštvo, građanski ratovi i represija. Mora na čijim obalama su kvalitetan odmor ili provod zagarantovani, kriju u svojim dubinama istinu o hiljadama izgubljenih života onih pojedinaca koji su bili dovoljno odvažni da krenu u potragu za boljom stvarnošću. Socijalni problemi i razdori predstavljaju ideološku podlogu slike. Destrukcija idiličnog motiva na slici paralelna je propadanju društvenih sistema i uništenju mnogih ljudskih sudbina. U svojoj konačnoj varijanti slika nam ukazuje na postojanje mnogobrojnih realnosti koje se međusobno prožimaju i prepliću, podsećajući nas, naposletku, i na uvek aktuelnu mogućnost izbora :  pomiriti se sa činjenicom da je stvarnost takva kakva jeste i pažnju usmeriti ka onome što je u njoj ugodno, ili je menjati.

IMPRESSENCE ( #153 ) © naziv rada : Razglednica sa Mediterana, autor : Milan Hrnjazović ; IMPRESSENCE ( #153 ) ; 20.02.2017. 16:00 Beograd; nominovana od strane #75 Ikonostas Konzumerizma