Zapis sa Radojinjske brane / avgust 2016 jedna je od fotografije nastala za vreme boravka na Radojinjskom jezeru u avgustu 2016. godine. Kanjon reke Uvac koji se nalazi između uskih strmih krečnjačkih obala pregrađen je rečnom branom, a na klisurastom delu doline rezervata Uvac leži Radojinjsko jezero. Beleženje pejsaža na fotografiji nastalo je kamerom mobilnog telefona.  Na fotografiji su evidentni arhitektonični elementi Radojinjske brane koji su u sukobu sa okolnom prirodom.

Protok snažnih voda u akumulaciji vremenom je počeo da ostavlja trajne tragove. Mene danas ova situacija pejsaža dovodi do uverenja da nam priroda omogućava da u njenom dejstvu na artificijalne elemente arhikteture gledamo kao na novo nastalo umetničko delo.

Intresantno je to što je veštačka brana na Radojinjskom jezeru svojevremeno u potpunosti promenila čitav prirodni prostor oko jezera. Vremenom u interakciji prirode i brane došlo je do potpunog objedinjavanja čitave okoline u kojoj se sada neodvojivo stapaju velike betonske intervencije i novonastalo prirodno rastinje. Veliki betonski elementi brane počeli su krunjenjem, raspadanjem i naslagama mahavine i zelenila da dobijaju gotovo prirodan oblik. Protok snažnih voda u akumulaciji vremenom je počeo da ostavlja trajne tragove. Mene danas ova situacija pejsaža dovodi do uverenja da nam priroda omogućava da u njenom dejstvu na artificijalne elemente arhikteture gledamo kao na novo nastalo umetničko delo. Mene to delo asocira na slikarski prizor prirode. Trošenje arhitekture podseća me na neki oblik arheološkog područja i ima gotovo memorijalne karakteristike. Pogled na prizor brane potsetio me je na dve veoma važne i sugestivne reference. U izgledu prizora prepoznala sam likovnost Bogdanovićevih memorijala. Mislim da je on težio baš ovakvoj vrsti integracije arhitekture i prirode. Druga moja asocijacija se direktno vezuje za rad Roberta Smitsona koji je velikom spiralom računao na vremensko dejstvo soli i krečnjaka na izgled u vremenu svoje velike Lend-art intervencije. Fotografija mi služi da zabeležim artificijalne događaje i prizore koje zatičem na svojim putovanjima.

IMPRESSENCE ( #109 ) © naziv rada : Radojinjsko jezero, autor : Ljiljana Šunjevarić ; IMPRESSENCE ( #109 ) ; 25.10.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence