Vila se nalazi u mestu Rijeka Reževići  između Svetog Stefana i Petrovca na crnogorskoj Jadranskoj obali. Prostor na kome je građeno je na izuzetno strmom terenu između 36 i 50 metara nadmorske visine, sa pogledom na otvoreno more. Urbanistički, vila predstavlja najistureniju tačku kopna u okruženju prema moru. U funkcionalnom smislu, objekat ima tri etaže povezane unutrašnjim stepeništem, kao i nekoliko spoljnih terasa povezanih spoljnim komunikacijama. Sve etaže prate konfiguraciju terena, kako bi se objekat što bolje uklopio u postojeći pejzaž.

Otvorenost vile i njenih unutrašnjih i spoljnih prostora prema moru sa tri strane je najsnažnija impresija svakoga ko se nađe na ovom prostoru.

Ulazna, prizemna etaža je projektovana kao dnevni prostor, na spratu se nalaze tri zasebna apartmana, dok se u prostoru suterena nalaze master spavaća soba, prostor za odmor, sauna i tehničke prostorije. Suteren je u neposrednom kontaktu sa donjom terasom i bazenom od koga se otvara neprekinuti pogled ka pučini. Vila je obložena lokalnim kamenom u dve obrade: bunja i štokovani. Dijalog sa okruženjem, tradicijom i kontekstom mora sa jedne i strmih obronaka planina sa druge strane naglašen je kroz upotrebu lokalnih materijala i korišćenje jednostavnih, ravnih oblika, čime se potvrđuje želja autora da se što više istaknu izuzetnost i prirodne lepote same lokacije.

Otvorenost vile i njenih unutrašnjih i spoljnih prostora prema moru sa tri strane je najsnažnija impresija svakoga ko se nađe na ovom prostoru. Cilj jeste bio da se intervencijom na ovako izazovnoj lokaciji oblikuje više različitih ambijenata od kojih bi svaki gradio poseban odnos prema horizontu sa jedne strane i prema željama i potrebama korisnika s druge strane. Dinamika je dodatno naglašena platoima postavljenim na različitim visinama, od ravnog krova vile do prostora uz sam bazen. Strma konfiguracija terena omogućila je da prilazak objektu ne bude napadan i da sam objekat ne zaklanja okolinu s obzirom da se razvija niz strminu, ka moru. Belina prirodnog kamena koja čini veliki kontrast sa plavetnilom mora i neba podjednako učestvuje u percepciji ambijenta i poimanju atmosfere koju arhitektura stvara.

IMPRESSENCE ( #154 ) © naziv rada : Vila Reževići, autor : PLAT.FORM.A (Bojana Kovač Đurasinović, Miloš Đurasinović) ; IMPRESSENCE ( #154 ) ; 22.02.2017. 16:00 Beograd; nominovana od strane #117 SLV Showroom