„Strah i prijezir u Amsterdamu” je crtež tušem na papiru, nastao krajem 2015. godine na umjetničkoj rezidenciji Glo’ Art u Lanakenu, Belgiji. Crtež je produkt i posljedica jednodnevnog izleta u glavni grad Nizozemske, koji sam posjetila tijekom svog boravka na rezidenciji. Dimenzije rada su 30 x 42 cm. Tuš u boji je korišten da bi se prikazala fluidna atmosfera grada, a prvenstveno ljudi koje sam upoznala, a u sljedećem trenutku su nestajali u izmaglicama rijeke Amstel.

Bila sam izgubljena u vrevi, u toplini ljudske mase koja je kolala kroz uske ulice. Nakon povratka, užurbano sam radila skice kako ne bih zaboravila osjećaj koji me pratio kroz čitav taj dan.

Moje oduševljenje gradom je bilo toliko veliko da je, uz ovaj crtež, nastala čitava serija radova s istom tematikom. Amsterdam je jedan veoma neobičan grad, prvenstveno zbog doživljaja vremenske odsutnosti koja me prožimala kroz taj dan. Bila sam izgubljena u vrevi, u toplini ljudske mase koja je kolala kroz uske ulice. Nakon povratka, užurbano sam radila skice kako ne bih zaboravila osjećaj koji me pratio kroz čitav taj dan. Bila sam svjesna da tekstualni zapisi neće puno pomoći pri prisjećanju i tako je moje dokumentiranje po prvi put prešlo u likovni izraz. Ovaj rad smatram prekretnicom baš iz tog detalja – zapis doživljaja koji graniči sa snovima se od tog trenutka počeo manifestirati  kroz ilustraciju.

IMPRESSENCE ( #130 ) © naziv rada : Strah i prijezir u Amsterdamu, autor : Tea Jurišić ; IMPRESSENCE ( #130 ) ; 05.12.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence