Objekat Entext-a je projekat salona keramike i sanitarija koji je lociran na magistralnom putu, u naselju Grblju nadomak aerodroma Tivat. To je lokalitet koji je prva i poslednja slika Crne Gore i primorija koju stranci dožive ili ponesu sa sobom. Urbani i arhitektonski milje na toj slici se u najmanju ruku mogu okarakterisati kao neadekvatna predstava vrednosti koje naša zemlja poseduje. Stoga je ideja za objekat Entext-a, kao vodeće kompanije na tržištu, proizašla iz potrebe za stvaranjem sopstvenog sveta unutar haotične urbane matrice.

Dualizam objekta se ogleda u suprotnosti monumentalne fasade obložene keramikom i njegovog otvorenog unutrašnjeg prostora pregradjenim staklenim platnima.

Rukovođeni konceptom nepodržavanja konteksta usled nekvalitetnih referenci u prostoru i dualističkom prirodom naziva kompanije (Ent – enterijer i Ext – Exterijer) stvoren je kubični objekat introvertnog karaktera. Dualizam objekta se ogleda u suprotnosti monumentalne fasade obložene keramikom i njegovog otvorenog unutrašnjeg prostora pregrađenim staklenim platnima. Jednostavna forma je nalik vizuelnoj barijeri ka spoljašnjosti unutar koje je stvorena mikroklima i ambijent. Svojom materijalizacijom, funkcionalnom organizacijom i pricipom „kuća u kući“ objekat je jasno distanciran i definisan u odnosu na svoje okruženje. Naglašenom horizontalnom komunikacijom u pravcu sjevero-istok – jugo-zapad objekat je prostorno i funkcionalno razgraničen/povezan glavnim pješačkim pristupom. Nasuprot strogoj razgraničenosti sa okolinom na urbanom nivou stoji unitrašnjost objekta koja se prepliće sa svojim enterijerom i eksterijerom. Ulaskom unutar krute opne otvara se ambijent sa dva objekta bez jasnih granica koji se međusobno dopunjuju i prožimaju. Fluidnost unutrašnjosti omogućava korisnicima višenamenske prostore koji se po potrebi lako prilagode potrebnoj nameni. Akcenat u enterijeru predstavlja zelena oaza koju čine zeleni zid, vodeno ogledalo i skulpturali element sa slapom vode koja nosi umirujući ton ambijenta.

IMPRESSENCE ( #76 ) © naziv rada : Entext, autor : Enforma ( Nikola Novaković, Zoran Spasić ) ; IMPRESSENCE ( #76 ) ; 23.08.2016. 18:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence