Dr.Fish Spa je mala „zen“ oaza smeštena u okviru dinamičnog i užurbanog centralnog gradskog jezgra. U trenutku kada kročite u potpuno pročišćen minimlistički prostor neminovno shvatite da se dramatično menja dinamika unutar i oko vas. Funkcionalne zone ovog spa centra koje se slobodno nastavljaju jedna na drugu obezebđuju neometan tok i sagledavanje čitavog prostora iz svake pojedine tačke.

U trenutku kada kročite u potpuno pročišćen minimlistički prostor neminovno shvatite da se dramatično menja dinamika unutar i oko vas.

Epoksi pod obrađen tako da podseća na povšinu jako mirne vode, stabilni geometrični „custom made“ elementi od sirovog betona i autentični zidovi od cigle, namerno su osatvljeni u gruboj obradi kako bi se obezbedio kontrast i okvir za drvene elemente, bambuse, velike jastuke i akvarijume sa ribicama koji daju specifičan vizuelni identitet ovog prostora. Finalno, pozorišni reflektori raspoređeni pažljivo u svim delovima spa centra suptilno akcentuju scene i teksture dok u dvovisinskoj zoni ispred galerije slobodno plutaju svetiljke odabrane tako da podsećaju na stvorenja koja nastanjuju velike morske dubine.

IMPRESSENCE ( #164 ) © naziv rada : Dr.Fish Spa, autor : Ksenija Đorđević ; fotografija : Mina Šarenac ; saradnici : Nikola Maravić, Ana Branković ; IMPRESSENCE ( #164 ) ; 23.08.2017. 17:43 Beograd; nominovana od strane #00 impressence