Rad „ Garden of Eden ”  je deo istoimene serije radova. Idejno ona je moja interpretacija i skroman doprinos ideji savremene umetnosti i konceptu savremenog življenja uopšte. Savremeni čovek sve manje živi i deluje u skladu sa tradicionalnom (religioznom) idejom zagrobnog raja, i umesto toga radi na stvaranju raja na Zemlji. Tehnološki napredak čovečanstva je dokaz tome, i sve što danas nastaje, nastaje sa svrhom da nam olakša svakodnevicu. Iako kod većine ljudi postoji strah od razvoja tehnologije, mislim da je on ipak samo posledica nekog romantičnog pogleda na svet, jer su nove tehnologije vrlo brzo i oberučke prisvojene od strane svih nas.

Savremeni čovek sve manje živi i deluje u skladu sa tradicionalnom (religioznom) idejom zagrobnog raja, i umesto toga radi na stvaranju raja na Zemlji.

Ja pripadam generaciji koja nije rođena sa postojanjem interneta, nego se on kroz moje odrastanje razvijao. Sada je on neizostavni deo života čoveka i verovatno najveći i najkorisniji izum savremenog društva. Život nam je olakšao i razvoj industrije, telekomunikacija, transporta, medicine… Naravno da postoji i puno problema koji se kao posledica javljaju, ali to je ono što nas i podstiče na dalji napredak. Ova izložba je moj optimistični pozdrav napretku i „oaza” kreirana po mom ukusu. Što se tiče estetskog narativa on je poslednični proizvod naše svakodnevne interakcije sa kompjuterom i gotovo nezamislivim načinom života bez njega. Mišljenja sam da je zadatak svakog umetnika da bude subjektivni hroničar vremena u kome živi i ja kroz svoje radove pokušavam da „smestim” slikarstvo (i umetnost uopšte) na mesto kojem, po mom mišljenju, pripada. Smatram da umetnost ne treba da bude izolovani deo društva, već naprotiv, integralni, i stoga u nju moraju biti uključena sva tehnološka i filozofska načela vremena u kome živimo.

IMPRESSENCE ( #134 ) © naziv rada : Garden of Eden, autor : Vuk Ćuk ; IMPRESSENCE ( #134 ) ; 13.12.2016. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence , autor nominuje impresiju #151 Mračno oko (prema Hijeronimusu Bošu)