Mesto koje napuštam i kome se vraćam. Kasaba je vizuelna predstava nastajanja i nestajanja kao doživljaja rodnog grada i odnosa prema njemu. Ideja rada je da sabere burnu istoriju jednog grada sa promenama kroz koje prolazi i kojima teži, u jednoj slici koja stoji i kao takva suštinski opisuje duh mesta koje tumačim sa emotivnog i profesionalnog aspekta. Predstavama ključnih fragmenata prostora i arhitekture koji više nisu u većini, cilj je sačuvati slike koje i dalje najbolje opisuju suštinu grada u kome sam odrasla i kome se uvek rado vraćam.

Kasaba je vizuelna predstava nastajanja i nestajanja kao doživljaja rodnog grada i odnosa prema njemu. Ideja rada je da sabere burnu istoriju jednog grada sa promenama kroz koje prolazi i kojima teži, u jednoj slici koja stoji i kao takva suštinski opisuje duh mesta koje tumačim sa emotivnog i profesionalnog aspekta.

Karakter prostora dinamičnog terena i divljeg temperamenta, smirenih orijentalnom matricom, sitnim sokacima i čovekomernim prostorima u 16. veku, odoleva različitim arhitektonskim i urbanističkim transformacijama, nepromišljenim promenama i modernizaciji. Odabrani prizori odavno nisu tipične slike Nove Varoši, već sada vrlo retki fragmenti arhitekture koja njegovom prostornom, kulturnom i društvenom kontekstu i dalje najbolje pristaje. To su slike koje najbolje opisuju njegovu prirodu koja u promenama opstaje. Crtež je sa jedne strane najadekvatniji izbor da definiše sliku ovog mesta,  čiji je doživljaj formiran ne samo nostalgičnim, intuitivnim i čistim emotivnim pristupom, već prožet profesionalnim okvirom koji omogućava čitanje jednog grada. Sa druge strane, izbor crteža podstaknut je i težnjom da se ova, sada zapostavljena tehnika likovno-arhitektonskog izražavanja vrati u profesionalne okvire i afirmiše ovu veštinu kao nešto što je za pojedine teme i dalje nezamenljiv metod, uprkos savremenim tokovima. Crteži razdvajaju realne prizore grada od neizmenjenog doživljaja meštana.  Zaustavljajući slike grada koji prolazi i prostora koji će nestati, predstavljeni prizori će uvek biti podsetnik na ono što je istinski duh Nove Varoši.

IMPRESSENCE ( #80 ) © naziv rada : Kasaba, autor : Ana Zorić ; IMPRESSENCE ( #80 ) ; 30.08.2016. 12:56 Beograd; nominovana od strane #00 impressence