Soulbox serija je nastavak istraživanja portreta i emotivnih stanja, i facijalne ekspresije koju proizvodi ljudsko lice podstaknuto tim stanjima. Sam naziv potiče od želje da se ljudskoj duši doda opipljiv lik i na taj način predstavi slika mog emotivnog doživljaja ljudskog duha.

Slike nastale na osnovu serije fotografija, predstavljaju dušu u kutiji, zarobljenu, i emocije koje se prožimaju kroz zadatu situaciju.

Slike nastale na osnovu serije fotografija, predstavljaju dušu u kutiji, zarobljenu, i emocije koje se prožimaju kroz zadatu situaciju. Emotivna stanja koja se prepliću kroz ovu seriju slika od patnje, bola, besa, očaja i tako dalje… predstavljaju razmišljanje o stanju ljudske duhovnosti u vremenu prolaznih materijalnih dobara i opsednutošću potrošačkom i konzumentskom stvarnošću modernoga čoveka.

Da bi se izbegla prolaznost medijuma, ova serija je nastala kao odgovor na digitalnu konceptualnu umetnost koja se polako poistovećuje sa vremenom u kome živimo i sve više se stvara u prolaznim i zaboravnim formama. Umetnost čija je nova ideja na prvom mestu da šokira, zabavi, pa i informiše dovodi do prolaznosti samog umetničkog dela i njegovog obezvređivanja. Serija Soulbox podražava fotografiju, a ne trudi se da je verno predstavi, kao što i umetnost podražava život.

IMPRESSENCE ( #163 ) © naziv rada : Soulbox 5, autor : Marijan Muškinja ; IMPRESSENCE ( #163 ) ; 14.08.2017. 15:50 Beograd; nominovana od strane #00 impressence