間 MA Prostor između dva objekta Tišina između dva zvuka Smiraj između dva čina

Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept živog odsustva prostornosti i zvučnosti. Ma je između ovog i narednog, pauza između dva, puna praznina. Istočnjački znalac prilazi odsustvu na drugačiji način – on u tome vidi potencijal koji je prisustvo samo po sebi. U tom slučaju, ma je potencijalna tonalnost, potencijalna akcija, interval koji daje oblik celini. U tradicijama Zena, Taoizma i Budizma, praznina ukazuje na prisustvo odsustva: onoga pre forme i pre manifestacije, onoga između što je nemerljivi ne-prostor sam po sebi iz kojeg polaze sva uobličenja. Ma uspostavlja „heijoshin”, smiraj uma.

Prostor između dva objekta / Tišina između dva zvuka / Smiraj između dva čina

U pauzi između dva nastaje britka tenzija između ovog i narednog – ona pruža mogućnost povezivanja prethodnog sa budućim, doživljaj toka i celine. „U mirnoj tački sveta što se vrti, Ni plotno ni besplotno; Niti od niti prema; u mirnoj tački tu je ples, No ni zastoj, ni kretanje. ”

T.S. Eliot, Četiri kvarteta

Kada radim fotografiju, trenutak pre ideje je ono što je prazno samo po sebi, prostor iz kojeg se rađa utisak koji ću uobličiti, iscrtati svetlom. Utisak je sam po sebi, impuls pre uobličavanja utiska je Ma. Napraviti dobru fotografiju je biti isto to što je na fotografiji. Sagledati novi prostor u kojem se zatekneš je biti otvoren za utisak koji dolazi iz tebe. U tradicionalnoj japanskoj dramsko – performerskoj umetnosti – kabuki, pauza ispunjena iščekivanjem kakvog velikog vriska ili pokreta smatra se jednom od najvećih veština glumca. Glumac razvija unutrašnje čulo za ma… Japanski arhitekta Isozaki Arata piše o ma kao o rupi u prostoru i vremenu koja je neophodna za nastanjivanje duhova. Ideogram koji prikazuje reč ma prvobitno je nastao kombinacijom dva piktografska znaka – za Mesec i za kapiju. „Nađu se momenti kada su vreme i prostor duboki, a svest o postojanju je nemerljivo pojačana. ”

Šarl Bodler

IMPRESSENCE ( #160 ) © naziv rada : Arača, Vojvodina, autor : Luna Jovanović ; IMPRESSENCE ( #160 ) ; 11.04.2017. 16:00 Beograd; nominovana od strane #00 impressence