Nova biblioteka u Varni preispituje ulogu javne zgrade u savremenom društvu. Za razliku od tradicionalne javne ustanove koja se fokusira na monumentalnu formu u kombinaciji sa  javnim prostorom ispred, nova biblioteka je trodimenzionalna mešavina tih elemenata koja stvara novu programsku kompoziciju. Odbijajući da podržava klasičan model monumentalne zgrade kao izolovanog objekta, nova biblioteka je koncipirana kao objekat u fuziji sa samim gradom, gde se monumentalni prilaz transformiše u urbanu poroznost sa svih strana.

Odbijajući da podržava klasičan model monumentalne zgrade kao izolovanog objekta, nova biblioteka je koncipirana kao objekat u fuziji sa samim gradom, gde se monumentalni prilaz transformiše u urbanu poroznost sa svih strana.

Prateći ideju „kontriranja“ tradicionalnim i usvojenim principima, nova biblioteka tretira najizolovaniji prostor (zatvoreno skladište knjiga) kao svoj najveći adut, postavljajući ga centralno u kompoziciji. Prostori za čitanje su organizovani kao serija tankih ploča koje su pozicionirane uz samu transparetnu fasadu, ponosno demonstrirajući funkciju zgrade. Međutim, umesto jednostavnog slaganja nivoa jedan iznad drugog, sve ploče su povezane vertikalno, formirajući jedinstvenu putanju kontinualnog programa – aludirajući na javnu ulicu postavljenu u enterijer, omotanu oko centralnog jezgra. Ovaj projekat preispituje neke opšte, ustaljene arhitektonske motive, kao što je percepcija kulturnog objekta kao urbanog elementa predefinisane tipologije, te njegova uloga i pozicija u gradskom tkivu. Takođe, razlaže se strog odnos između grada i zgrade, postavljajući pitanje da li je moguće tretirati individualni objekat po principu grada, i obrnuto, da li je grad isto što i kuća. Ovaj projekat je pokazao da arhitektura nije samo u davanju odgovora na već ustaljena pitanja, već neprestano preispitanje istih kroz konceptualno i kritičko razmišljanje. Nova biblioteka u Varni je pružila neke nove, alternativne odgovore, ali i otvorila nova pitanja.

IMPRESSENCE ( #14 ) © naziv rada : Varna Library, autor : Remorker Architects ; IMPRESSENCE ( #14 ) ; 05.04.2016. 18:04 Beograd; nominovana od strane #00 impressence