Projekat „Wireframe Bench“ predstavlja odraz novog načina mišljenja u arhitekturi, koji se razvija paralelno sa razvojem digitalnih tehnika fabrikacije. Ova klupa je jedna u nizu eksperimentalnih, istraživačkih projekata koje razvijamo u okviru studija, a osnovna nit koja povezuje ove projekte je učenje – kroz praktičan rad. Rad našeg studija je upravo zasnovan na praktičnom istraživanju i eksperimentisanju putem fizičkih modela, prototipova i instalacija. Umesto klupe kao konačnog i ustaljenog oblika, Wireframe Bench je pokret zarobljen u vremenu, dinamičan, otvoren, nezavršen.

Wireframe Bench je pokret zarobljen u vremenu, dinamičan, otvoren, nezavršen. Ona je unikat, podjednako skulptura i upotrebni predmet.

Ova klupa je prostorna struktura na granici između upotrebnog predmeta (mobilijara) i prostorne instalacije; pored utilitarne, fizičke dimenzije, ona dobija i ambijentalnu, neopipljivu vrednost – ona prostoru daje identitet i stvara mesto. Nastala kao proizvod eksperimentisanja sa formom, materijalima i tehnikama obrade, ova klupa nije namenjena masovnoj proizvodnji. Ona je unikat, podjednako skulptura i upotrebni predmet. Forma klupe dobijena digitalnim modelovanjem pretočena je u fizički prostor pomoću tankih metalnih linijskih elemenata. Ovakva mrežasta konstrukcija omogućava dobijanje potrebne čvrstoće, a ujedno i fluidne forme; konstruktivni elementi su ujedno i elementi oblikovanja, nosivost i likovnost prožete i spojene u jedinstvenu dinamičnu strukturu.

IMPRESSENCE ( #26 ) © naziv rada : Wireframe Bench, autor : Dejan Mitov, Jelena Mitov, Bojan Mitov, Krsto Radovanović ; IMPRESSENCE ( #26 ) ; 04.05.2016. 15:01 Beograd; nominovana od strane #00 impressence