{ trikoN } projekat je deo ličnog traganja za savršenstvom. Radi se o novoj savremenoj formi koja ima upotrebnu vrednost. Pre nego što se ova kolekcija materijalizovala bila je deo postupnog misaono-vizuelnog procesa sve do jednog relaksiranog popodneva u krugu šire porodice, kad se ta vizija iskristalizovala. Iz sadašnjeg ugla gledano, čini mi se da je to bio samo jedan trenutak, u kome se sazdala cela { trikoN } kolekcija. Nakon toga je nastupio možda najbitniji momenat u samom stvaranju, iscrtavanje formi koji kao da sami od sebe nastaju. Kad sam iscrtala jedno, već se nagoveštavalo drugo, treće, itd. Najuzbudljiviji momenat je bio trenutak kad sam komade izrađenog nameštaja prvi put videla uživo. Bila je to ljubav na prvi pogled.

Najuzbudljiviji momenat je bio trenutak kad sam komade izrađenog nameštaja prvi put videla uživo. Bila je to ljubav na prvi pogled.

{ trikoN } kolekcija je vezana za ovaj trenutak zbog donošenja novina u tretmanu materijala i formi, kao i korišćenja savremenih narativnih sredstava. Njeni pojedinačni elementi su jednostavni, a njihova kombinacija čini složenu geometrijski formu koja ima skulpturalne vrednosti. Savremenom je čini izbor materijala i njihova primena. Elegancija u formi je postignuta korišćenjem tankog metala. Čvrstina metala sa jedne strane, i nežnost forme sa druge – činе da elementi izgledaju visoki i laki, ali istovremeno i jaki i stabilni. Glavna inspiracija za ovaj projekat je bila stara makedonska drvena tronožna stolica, koja se na selu koristila za sedеnje oko niskog stola, sofre. Tri tačke predstavljaju savršenu ravnotežu, čak i na neravnom tlu. Izazov je bio sazdati novi savremeni tronožac, preko novih formi i materijala.

Noseći kvalitet ove kolekcije je minimalnost poteza, lakoća koja ne opterećuje prostor, a dodaje novu vizuelnu komponentu i obogaćuje svojom funkcionalnošću. Glavni izvor inspiracije su dizajneri iz perioda 60-ih godina prošlog veka, kad je minimalizam zapravo nastao. Primena u ovom projektu je multidisciplinarna, jer se njen spektar od primarne ideje za kućni nameštaj širi na druge vrste konceptualnog, savremenog javnog prostora. Ovo je nastalo kao nusprodukt projekta. Početna ideja i koncept su vrlo bliski finalnom proizvodu. Napravila sam samo male kompromise koji su se odnosili na lokalne mogućnosti za izvedbu. OBLIK: je sloboda koju nam prazan prostor daje da bi stvorili neki unutrašnji osećaj, doživljaj, izjavu. PREDMET: je kreacija sazdata da nam olakša svakodnevni život, da izađe u susret našim potrebama, a istovremeno da nam omogući užitak u dizajnu, bojama, materijalima. Predmet je materijalan deo nas.

IMPRESSENCE ( #31 ) © naziv rada : {trikoN}, autor : Ema Nikolova ; IMPRESSENCE ( #31 ) ; 18.05.2016. 17:44 Beograd; nominovana od strane #00 impressence