“Kredenca” (slovenački za kredanac) je nekad bila centralni element nameštaja u slovenskim domovima. Svoju nadmoćnu poziciju je postepeno izgubila zbog novog načina života savremenog čoveka i novih modela životnih prostora. To je rezultovalo izazovima sa kojima smo bili suočeni pri dizajniranju: da li slovenski tradicionalni element nameštaja može da zadovolji potrebe savremenog potrošača i na taj način stvori redizajniranu “kredencu” koja bi ponovo našla svoje mesto u našim domovima?

Da li slovenski tradicionalni element nameštaja može da zadovolji potrebe savremenog potrošača i na taj način stvori redizajniranu “kredencu” koja bi ponovo našla svoje mesto u našim domovima?

Takođe tokom procesa postavili smo sebi i dodatni cilj. Želeli smo da se oslonimo na nova saznanja i tehnologije i primenimo ih na tradicionalnoj konstrukciji u cilju da povećamo vrednost kredence i njenu cenu dignemo na viši nivo. Za nas je najvredniji element nove verzije kredence tkanina koja je zamenila staklena vrata starih kredenca. Upotreba tkanine sa harmonika naborima  i origami paternom je jedinstvena, a u isto vreme unosi osećaj lakoće i transparentnosti u ovaj predmet. Tkanina je dostupna u raznim bojama i može biti usklađena sa željama i potrebama korisnika. Oblik ovog komada takođe može da se prilagođava, čineći dizajn vertikalnim ili horizontalnim.

IMPRESSENCE ( #49 ) © naziv rada : Kredenca, autor : Tak kolektiv ( Matic Lenaršič i Jernej Koželj ) ; stolar; Aleš Skodlar; tekstil: Andreja Vidic: fotograf: Gašper Jager, Blaž Pelc ; IMPRESSENCE ( #49 ) ; 07.07.2016. 12:31 Beograd; nominovana od strane #38 Tablić , autor nominuje impresiju #98 Dizajner peciva