Bonded Leather Collection je kolekcija objekata proizašlih iz radoznalosti i konstantnog preispitivanja okruženja. Da li smo apsolutno zarobljeni u nametnutim normama življenja ili je naš posao da pronalazimo nove načine za manipulisanje već poznatim sadržajima, materijalima, procesima?  Komadi nameštaja kao i različiti dekorativni predmeti nastali su razvojem novih procesa u oblasti reciklaže kože. Kroz istraživanje, shvatili smo da nas ubedljivo najviše privlače karakteristike kože kao prirodnog materijala i njeno veoma zanimljivo ponašanje u spoju sa različitim proizvodnim procesima.

Da li smo apsolutno zarobljeni u nametnutim normama življenja ili je naš posao da pronalazimo nove načine za manipulisanje već poznatim sadržajima, materijalima, procesima?

Različiti tipovi kože tretirani kombinacijom adekvatne količine vlage, toplote i pritiska, poseduju fascinantnu sposobnost samostalnog povezivanja slojeva, a novonastali objekti poseduju estetiku, ali i karakteristike nekih drugih materijala, dok u posmatraču bude mešane emocije brišući granicu između poznatog i nepoznatog. Možemo slobodno reći da je glavni akter projekta upravo proces, ili još bolje eksperimentisanje sa procesom. Kombinovanjem različitog otpadnog materijala sa tradicionalnim tehnikama obrade kože, pronalazili smo nove puteve izrade i istovremeno puštali materijal da sam diktira tempo. Kako će ostaci kožnih kaiševa reagovati pri određenoj temperaturi ako definišemo pritisak pod kojim ćemo ih oblikovati u kalupu? Da li će se novonastali materijal zaista ponašati i obrađivati kao drvo, ali zadržati prelepi miris kože? Ovo su samo neka od pitanja koja nisu bila postavljena na početku, a na koja nam je sam materijal dao odgovor. Savremenost projekta upravo leži u jednoj od trenutno neizostavnih tema, temi reciklaže, ali kroz prizmu nešto drugačiju od uobičajene. Bonded Leather Collection upravo je nastao kao želja da kreiramo reciklirani proizvod, koji će istovremeno zadržati luksuznu estetiku.

IMPRESSENCE ( #51 ) © naziv rada : Bonded Leather Collection, autor : Raw Narratives ( Iva Dinulović i Vladimir Spasojević ) ; IMPRESSENCE ( #51 ) ; 11.07.2016. 17:56 Beograd; nominovana od strane #00 impressence