„Bajova kula“ je oduvijek bila atraktivna plaža i omiljeno izletište Kotorana. Ime je dobila po legendarnom junaku Baju Pivljaninu, koji je kulu sagradio kao mjesto za odmor između stalnih bojeva u kojima je učestvovao. Na poziv starog prijatelja iz djetinjstva dobili smo priliku da se bavimo ovim prostorom. Kroz posao u koji je on bio uključen od početka do kraja, obnovili smo prijateljstvo i nastavili poslovnu saradnju. Na ovom projektu naučili smo da stišamo arhitektonski ego i osluškujemo želje i potrebe investitora, da kroz stalni zajednički dijalog iznova nalazimo sve bolja rješenja.

Na poziv starog prijatelja iz djetinjstva dobili smo priliku da se bavimo ovim prostorom, a tokom posla obnovili smo prijateljstvo.

Travnata zaravan uz more sa istočne strane kule, ušuškana u visoko zelenilo koje je dijeli od magistrale, određena je kao pozicija za plažni bar sa terasama. Vodeći se postojećim padom terena, terase su riješene kao kaskade u 4 nivoa, stvarajući amfiteatar koji se otvara ka moru. Nisko zelenilo na ivicama terasa doprinosi intimi, dok se u srcu ovog prostora (umjesto bazena koji je bio inicijalna ideja) nalazi mala oaza sa stablom masline u sredini. Kroz projektovanje, težilo se kontrastu materijala i mobilijara: tamno drvo – bijeli kamen / tamno drvo – bijela ležaljka / bijeli kamen – drvena ležaljka. Tako su terase materijalizovane u sibirskom arišu, dok je objekat kao i plato na samom kontaktu sa morem – izveden od bijelih kamenih ploča štokovanog lokalnog kamena. Za drvene terase naručene su elegantne bijele ležaljke od aluminijuma i platna, ali su greškom stigle u braon boji. Zbog kašnjenja sa otvaranjem plaže, zadržane su pa se ideja o kontrastu – nažalost izgubila na ovom dijelu jer su se ležaljke stopile sa drvetom. Međutim, razumljivi investitor ih je ovog ljeta zamjenio za bijele, što je osvježilo čitav prostor.

Cjelokupni lokalitet se završava sa istočne strane objektom šanka sa magacinom i toaletima, koji je postavljen upravno na obalu, otkrivajući poglede ka moru, a zaklanjajući ih ka susjednoj parceli. Budući da je predviđen kao privremeni – montažni objekat, izveden je sa čeličnom konstrukcijom, pa zatim zatvaran akva-panelima i oblagan kamenom kako bi se postigla željena monolitnost. Izduženi objekat ima kosi krov, koji padom ka moru prati kaskade, iznad kog se nalazi drvena pergola. Segmenti pergole natkriveni vodonepropusnim platnom se takođe smiču sa padom, ritmično otvarajući oduške za ulaz svjetlosti i vazduha. Iako projektovani kao horizontalna pergola, odvodnja kišnice sa platnenog krova, uslovilo je u toku izvođenja nagib pergole ka objektu, što je neočekivano dalo dodatni kvalitet – otvarajući prostor prema objektu kule i stvarajući dodatnu dinamiku. U noćnim satima terase su osvjetljenje skrivenim LED trakama koje naglašavaju njihovo izlistavanje ka moru. Pod pregolom spot-reflektori prigušeno osvjetljavaju stolove. Na bočnom zidu objekta koji se spaja sa kamenim potpornim zidom – svjetljeća reklama pozdravlja prolaznike sa čamaca,  kratkim natpisom „Bajova“.

IMPRESSENCE ( #52 ) © naziv rada : Kupalište „Bajova kula“, autor : AIM ( Ivan Milošević i Danilo Drobnjak ) ; autor fotografije : Dalibor Ševaljević ; IMPRESSENCE ( #52 ) ; 13.07.2016. 15:19 Beograd; nominovana od strane #00 impressence