U poslednjih nekoliko godina, nagli razvoj turizma, građevinske industrije i tržišta nekretnina promenilo je lice mnogih predela i gradova u Crnoj Gori. Uvodeći brojne novine, ovaj talas nije zaobišao ni Kavač, malo naselje u Boki Kotorskoj, blizu Kotora. U njemu je u skorije vreme sagrađen značajan broj stambenih i apartmanskih objekata, u koje se ubraja i Vila Kavač, projektovana namenski za prodaju nepoznatom kupcu. Za razliku od drugih, generičkih primera, ova Vila prati lokalnu graditeljsku tradiciju na nivou principa, dok uvodi i elemente internacionalnog karaktera.

Neophodno je bilo otvoriti se ka predelu i pučini, izolovati se od pristupne saobraćajnice i razmestiti traženi programski sadržaj na uskoj, a dugačkoj parceli.

Specifična lokacija sa pogledom na Tivatski zaliv i izdužena parcela bili si ključni faktori koji su uticali na oblikovanje Vile Kavač. Neophodno je bilo otvoriti se ka predelu i pučini, izolovati se od pristupne saobraćajnice i razmestiti traženi programski sadržajna na uskoj, a dugačkoj parceli. Kao autorski odgovor na postavljene zahteve i ograničenja, jasno se formirala „lebdeća“ horizontala, zastakljena sa prednje strane i usmerena ka zalivu, a zatvorena prema planini i putu. Podizanje ove strukture omogućilo je maksimalno iskorišćavanje raspoložive parcele, što je rezultiralo formiranjem prostora za polunadkriveni bazen, terase za glavnu spavaću sobu, kao i travnate površine. U unutrašnjosti Vile, podela namenskih zona nije klasična. Na gornjoj, pristupnoj etaži smešten je osnovni sadržaj (dnevna i noćna zona, razdvojene stepenišnom vertikalom), dok se na donjoj nalaze sadržaji dodatne vrednosti poput bazena, saune, prostrane terase ili glavne spavaće sobe. Pored toga, Vila ima i krovnu terasu sa koje se pružaju panoramski pogledi ka zalivu. Dodatna vrednost Vile Kavač proizilazi iz suptilnog preklapanja mediteranskih principa građenja (poput otvorenosti i razuđenosti) sa re-afirmacijom internacionalnog stila, njegovih oblikovnih, funkcionalnih i estetskih kvaliteta.

IMPRESSENCE ( #58 ) © naziv rada : Vila Kavač, autor : Enforma ( Nikola Novaković, Radovan Radoman ) ; tekst: Dragan Marković; fotografija: Relja Ivanić ; IMPRESSENCE ( #58 ) ; 26.07.2016. 17:04 Beograd; nominovana od strane #00 impressence