House* L – Škola jezika je projektovana kao škola srpskog jezika i kulture sa smeštajnim jedinicama za polaznike, među kojima su mahom studenti slavistike iz celog sveta, potomci naših iseljenika i stranci koji posluju u Srbiji. Lokacija smeštena u širem centru Valjeva, na kosini jednog od gradskih brda, sa izvanrednim vizurama ka urbanom pejzažu, uska i nagnuta parcela, kao i specifična, kombinovana namena objekta, presudno su oblikovali arhitektonski koncept.

Forma oblikuje niz mikroambijenata na parceli i formira dinamičnu liniju kretanja koja čini da se kuća i okruženje sagledavaju u sekvencama.

Ukupni volumen je razbijen na dva kubusa povezana stepenišnom vertikalom, tako da se kuća prirodnije integriše u okruženje. Forma se ovako razvija i sa motivom da se istovremeno oblikuje i niz mikroambijenata na parceli, omogući proširenje funkcija objekta na segmente partera i krovove, kao i da se formira dinamična linija kretanja koja čini da se kuća i okruženje sagledavaju u sekvencama, kroz pokret, oko objekta i uz njega, između segmenata, po vertikali i sa ishodištem na krovu – vidikovcu. Na ovu zavojitu i razgranatu liniju kretanja nadovezana je mreža prostora različitih namena. Edukativne aktivnosti škole odvijaju se u različitim formama grupnog i individualnog rada za koje su projektovane mnogobrojne različite prostorne situacije: učionice u objektu, izolovane ili sa mogućnošću proširenja ka dvorištu; učionica na otvorenom sa tribinama, za rad, večerenje sastanke ili letnji bioskop; senoviti prostor pod krošnjama u tišini zadnjeg dvorišta, za odmor i individualno učenje; na vrhu prednjeg segmenta objekta, poluograđena krovna terasa sa pogledom na grad, namenjena za nastavu, odmor ili druženje; kao i intimna krovna terasa nad dvorišnim kubusom, za odmor i rad, zaštićena od pogleda sa ulice. Svi ovi prostorni segmenti u formi mreže različitih ambijenata okupiraju prostor parcele po celoj dubini i visinski od najniže, preko dvorišne i etaže prvog sprata, do krovnih površina. U ostatku raspoloživog prostora objekta, projektovane su tri stambene jedinice, od kojih su dve dupleksi, sve namenjene za smeštaj polaznika škole.

IMPRESSENCE ( #60 ) © naziv rada : Hous*e L ( Škola srpskog jezika i kulture sa hostelom ), autor : re:ACT ( Grozdana Šišović, Dejan Milanović) ; fotografija: Relja Ivanić ; IMPRESSENCE ( #60 ) ; 29.07.2016. 11:19 Beograd; nominovana od strane #00 impressence