Časovnik odražava vreme koje konstantno prolazi, ali ipak živimo u svetu gde ljudi pričaju kako im „ponestaje vremena” i kako su „izgubljeni u vremenu”. Kako bismo bolje razumeli vreme, odlučili smo da pozajmimo paralelu analognog časovnika. Prirodan protok vremena tokom dana pretočen je na celu nedelju i na ceo mesec. Nasuprot tradicionalnom kalendaru koji neprirodno skače sa jednog dana na drugi, ovaj kalendar omogućava da vidimo našu poziciju u vremenu u svakom momentu našeg života.

Vreme je apstraktno samo po sebi, tako da ga ljudi percipiraju u odnosu na stvari koje im se događaju. Sa tom idejom na umu, povećali smo vrednost vremenu koje prolazi dozvoljavajući da se dodaju lični dogadjaji.

Vreme je apstraktno samo po sebi, tako da ga ljudi percipiraju u odnosu na stvari koje im se događaju. Sa tom idejom na umu, povećali smo vrednost vremenu koje prolazi. Vrednost je dodata kroz mogućnost da mu se dodaju lični životni događaji. Ti događaji su direktno povezani sa Google kalendarom, putem kojeg korisnik može da ih označi. Časovni sadrži događaje predstavljene kao male kugle koje pokazuju predstojeće događaje. Inspiraciju za dizajn našli smo u starom analognom radiju Vesna koji je proizvodila firma „Telekomunikacije Ljubljana” pre oko 50 godina. Pošto su forma i estetika razumljive na intuitivnom nivou, iskombinovali smo ih sa novim karakteristikama i stalnim konceptom vremena koji omogućava svakom korisniku bolji osećaj trenutka koji prolazi.

IMPRESSENCE ( #68 ) © naziv rada : Časovnik, autor : Tak kolektiv ( Sara Mlakar, Jernej Koželj, Matic Lenaršič ) ; fotografija: Sara Mlakar ; IMPRESSENCE ( #68 ) ; 10.08.2016. 12:30 Beograd; nominovana od strane #00 impressence