Talas komoda ( Wave Cabinet ) je nova kreacija serije funkcionalnih skulptura  umetnika i dizajnera Sebastian-a Errazuriz-a. One predstavljaju novo razumevanje dizajna, kroz dobro poznavanje materijala i zanatskog rada stvara funkcionalne skupture i umetnost.

Ovakav medijum koristi kao izgovor za aktivaciju ljudske radoznalosti. Ideja stvaranja lepog dizajna nije primarna ovom umetniku. Veću inspiraciju nalazi u kreiranju konekcije između čoveka i dizajna kroz skulpturalnu umetnost.

Ova komoda se otvara neočekivano a jednostavno. Svaka pojedinačna letvica koja sačinjava ovu komodu pomera svaku sledeću što podseća na otvaranje lepeze. Na taj način postoje različiti načini otvaranja jedne iste komode. Ideja je bila da se rekreira jednostavan proces otvaranja i zatvaranja vrata na komodi u jedan inovativan I drugačiji oblik. Tako se otvaranje vrši povlačenjem jedne letvice unazad. Letvice se se rotiraju i za sobom povlače susedne  koje se ponašaju slično povlačeći za sobom naredne delove. Dizajn Talas komode ( Wave Cabinet ) postavlja novu paradigmu preispitujući formu poznatog svakodnevnog predmeta i dizajna. Kao i njegov prethodni skulpturalni dizajn, Sebastian nas poziva da otvorimo kutiju metaforički nas podsećajući da kao posmatrači zastanemo i iznova pogledamo stvarnost. Ovaj umetnik želi da ljudi kada pogledaju u najjednostavniju dizajnersku formu  zaborave da se radi o nameštaju i umesto toga da je vide kao način razbijanja kutije kao bazične forme. Ovakav medijum koristi kao izgovor za aktivaciju ljudske radoznalosti. Ideja stvaranja lepog dizajna nije primarna ovom umetniku veću inspiraciju nalazi u kreiranju konekcije između čoveka i dizajna kroz skulpturalnu umetnost.

IMPRESSENCE ( #70 ) © naziv rada : Wave cabinet, autor : Sebastian Errazuriz ; IMPRESSENCE ( #70 ) ; 12.08.2016. 13:37 Beograd; nominovana od strane #00 impressence