Cityscape je zbirni naziv serije slika i crteža, koje su nastale tokom mog doktorskog umetničkog istraživanja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Struktura slika, čija je geometrija svedena na linearno poređane kvadrate, istovremeno pretvara sliku grada u pattern i pattern sačinjen od pojedinačne zgrade u sliku grada. Način na koji se, u našem, lokalnom kontekstu, o gradu misli i na koji se u gradu živi se, od vremena socijalističke Jugoslavije, do današnje situacije, koju je čak i zahtevno pristojno imenovati, drastično promenio. Današnji tretman stanogradnje i stanovanja je potpuno prepušten tržištu, a javni i privatni interesi postaju predmet isključivo finansijskih špekulacija. Ovakvo stanje stvari predstavlja polazište za “sliku grada” predstavljenu u Cityscape slikama – potpuno proizvoljno popločavanje površine nasumično odabranim uzorkom arhitekture.

Cityscape slike su predstave gradova – nemesta, koji sem pitanja savremenog urbanog planiranja problematizuju i pitanje pojedinačnog identiteta.

Cityscape je serija slika koja tretira “sample” urbane strukture kao osnovu za formiranje generičkog gradskog pejzaža. Raspored patterna je uvek pravougaon, a “sample”- ovi imaju dimenzije 20 x 20 cm. Slike su izvedene u tehnici ulje na platnu, formata od 180 x 220 cm do 200 x 240 cm.  Repetitivna struktura slike je preuzeta iz koncepta generisanja kamuflažne šare, koja je odavno nadrasla svoju primenu u vojnoj industriji i koja je postala stilska odrednica u dizajnu, modi i među određenim društvenim grupama. Kamuflažna šara uvodi u Cityscape radove, osim tehničkih parametara i pitanje identiteta i granica. Generički gradovi predstavljeni na Cityscape slikama su predstave gradova – nemesta (pojma koji je definisao Mark Ože), gradova – kamuflaža, koji problematizuju ne samo pitanje savremenog urbanog planiranja već i pojedinačnog identiteta.

IMPRESSENCE ( #15 ) © naziv rada : Cityscape: gradovi – nemesta, autor : Ivan Šuletić ; IMPRESSENCE ( #15 ) ; 05.04.2016. 18:05 Beograd; nominovana od strane #00 impressence , autor nominuje impresiju #75 Ikonostas Konzumerizma i impresiju #122 Trenutno stanje