Kada su nas koleginice sa fakulteta primenjenih umetnosti pozvale da predstavimo njihovu kolekciju nameštaja “Opossite” želeli smo da prezentujemo proizvode kroz seriju umetničkih fotografija. Ovo je bio specifičan izazov jer smo želele da izbegnemo konvencionalno prikazivanje nameštaja, a da se u isto vreme jasno vidi svaki predmet i kako se on koristi. Ukratko sto mora da bude zvezda na fotografiji.

Želeli smo da prezentujemo proizvode kroz seriju umetničkih fotografija. Ovo je bio specifican izazov jer smo želele da izbegnemo konvencionalno prikazivanje nameštaja, a da se u isto vreme jasno vidi svaki predmet i kako se on koristi.

U traženju lokacije za fotografisanje odlučile smo se za muzej Macura, koji sem arhitektoničnog prostora nudi taj autentični, skoro pa meditativni osećaj, koji se javlja dok uživate u tišini, na obali Dunava, okruženi umetničkim delima i ogromnom agavom. Ova atmosfera nas je dodatno inspirisala u samom procesu rada i doprinela metafizičkom utisku fotografija. Stočić Synthesis, kombinacijom punih i praznih formi, metala i drveta, nas je posebno naveo da se okrenemo estetici de Kirika i Magrita. Želele smo da zadržimo osećaj topline drveta u kombinaciji sa minimalistiičkim elementima, i zato smo se odlučile za sivi zid sa biljkama i još po nekim elementom. Igrale smo se sa promenom planova u odnosu na uobičajno sagledavanje predmeta u prostoru, vizuelnim menjanjem horizontalne i vertikalne ravni, akcentovanjem detalja i razbijanjem celine ili stvaranjem nekih hibridnih celina sečenjem ili produžavanjem prostora koz ogledalske površine.

IMPRESSENCE ( #28 ) © naziv rada : Opossite, autor : Mina Šarenac ; art direkcija: Mina Šarenac i Olja Marković, dizajneri: Miroslava Đorđević i Ksenija Josifović ; IMPRESSENCE ( #28 ) ; 09.05.2016. 14:14 Beograd; nominovana od strane #00 impressence , autor nominuje impresiju #102 Arheologija Bića