Taktil, serija upotrebnih predmeta od porcelana, među kojima se nalazi i činija (impresija #67), zamišljeni su kao jednostavni predmeti bilo kog domaćinstva, sa osnovom taktilnog sadržaja – taktilnog osećaja, postignutog pažljivo dizajniranom obradom reljefa i teksture predmeta. Svi predmeti iz serije Taktil izrađeni su od porcelana. Porcelan je tvrda, bela, prozračna keramika napravljena pečenjem čiste gline na visokim temperaturama, a zatim glaziranjem obojena topivim materijalima.

Taktilnost teksture predmeta je osnova proizašla iz ideje da predmeti odišu jednom fiksiranom dimenzijom - na dodir; dok oslikavanje, finalna obrada glazure i boja, kao i motiva, ostavlja prostor varijacijama.

Porcelan (engleski : China ) potiče iz Kine. Ovaj predmet domaćeg autora referencira na poreklo porcelana i čini zanimljiv spoj dve različite kulture. Tipičnom kineskom predmetu, činiji za štapiće, napravljenoj od originalno kineskog materijala pružena je dimenzija domaće kulture, globalna dimenzija. Namerna jednostavnost oblika i teksture je zasnovana na autorovoj potrebi da spoji utilitarnost predmeta sa načinom izrade. Time ostavlja prostor da proces izrade konstantno nadgrađuje i samim tim serija predmeta raste u varijacijama. Ideja koja evoluira, to je ideja koja je uvek sveža i nova. Taktilnost teksture predmeta je osnova proizašla iz ideje da predmeti odišu jednom fiksiranom dimenzijom – na dodir; dok oslikavanje, finalna obrada glazure i boja, kao i motiva, ostavlja prostor varijacijama. Predmeti su izradjeni od porcelana, tretirani glazurom visokog sjaja i finalnom obradom slikanja pozlatom, ili nadglazurnih boja.

IMPRESSENCE ( #67 ) © naziv rada : Taktil, autor : Igor Stangliczky ; fotografija: Borko Savić ; IMPRESSENCE ( #67 ) ; 09.08.2016. 15:00 Beograd; nominovana od strane #34 Grad u sobi , autor nominuje impresiju #110 Porcelan